Alumni

 

2009-11 Batch

Sl. No.

Name of the student

1

Abin Jose

2

Ajmal Azeez

3

Alshad Muhammed

4

Alwin Sasi

5

Amjath P. Aziz

6

Arun.S

7

Bibin P.A

8

Fazal P.Nazar

9

Fazil P.P

10

Gokul Das

11

Jeemon Eldho Jose

12

Joseph Francis Rodrigues

13

Kasmiya Kareem

14

Mahesh P.M

15

Mohammed Saneef A M

16

Mumthas N.I

17

Rahul.N

18

Riyas P.A

19

Sajitha T.S

20

Saufiya Beegum V. A

21

Shahul Hameed K.M

22

Shiju A.S

23

Jafar Binu Ummer

24

Vikas R.Varma

25

Vimal Vincent Paul

26

Lijo George

 

2010-12 Batch

Sl. No.

Name of the student

1

Abilash.S.Nair

2

Abins.V.J

3

Ajmal.V.M

4

Akila Krishnan

5

Anjaly Ramesh

6

Ansal.P.S

7

Asha Ravi

8

Basil Alias

9

Chanchal Joshi

10

Febin.K.P

11

Femina Siddique

12

Ginto Paul

13

Hashim Khan .P.S

14

Jasmal Jabbar

15

Jayachandran .M.B

16

Jayakrishnan.E.R

17

Jerin Joy

18

Jinshad.A.M

19

Limsha.K.V

20

Manu Blayil

21

Mathews Joy

22

Meera John

23

Mohammed Imran

24

Mohammed Shirin Ashraf

25

Muhhammed Shihab

26

Muhsina Muhammed

27