Alumni

Alumni Details  2014- 17 
SL No Academic year Name of the candidate
1 2014- 17 Anumol Varghese
2 2014- 17 Deepthy M.B
3 2014- 17 Gibin CM
4 2014- 17 Gintu George
5 2014- 17 Ginu George
6 2014- 17 Ligee Varghese
7 2014- 17 Reshma Babuji
8 2014- 17 Shemeema T.M.
9 2014- 17 Shyam Sasi
10 2014- 17 Veena K.Varma
     
Alumni Details 2014- 16 
SL No Academic year Name of the candidate
1 2014- 16 Abin Joy 
2 2014- 16 Ajil Francis 
3 2014- 16 Alex J Nirappil 
4 2014- 16 Amal Mohammed Ikbal 
5 2014- 16 Amal Raj R C 
6 2014- 16 Anees K 
7 2014- 16 Anil Joy 
8 2014- 16 Anjana Raj K 
9 2014- 16 Anju Anie Varghese 
10 2014- 16 Anupriya V 
11 2014- 16 Arun Krishnakumar 
12 2014- 16 Ashik M.S 
13 2014- 16 Ashita M K 
14 2014- 16 Balavarun K B 
15 2014- 16 Basil K M 
16 2014- 16 Beema K Ashraf 
17 2014- 16 Binil Mathew 
18 2014- 16 Binila David 
19 2014- 16 Bismi Ali 
20 2014- 16 Boney James 
21 2014- 16 Bony Joshy 
22 2014- 16 Dinish Joy 
23 2014- 16 Fathima Nasim T.A 
24 2014- 16 Gibu Yeldho Benny 
25 2014- 16 Jasim Maitheen 
26 2014- 16 Jinu John 
27 2014- 16 Jomon Jose 
28 2014- 16 Mahima Rose Sebastian 
29 2014- 16 Mazin Mahamood
31 2014- 16 Muhammed Saifal C.P 
32 2014- 16 Najla P Meerakkutty 
33 2014- 16 Neethu Viswanathan 
34 2014- 16 Nessimol 
35 2014- 16 Parvathy R 
36 2014- 16 Reeba Mathew 
37 2014- 16 Reshmi K R 
38 2014- 16 Robin Aleyas 
39 2014- 16 Safeena P.K 
40 2014- 16 Sarath Sajan 
41 2014- 16 Seena Salim 
42 2014- 16 Shiby P Skaria 
43 2014- 16 Shiji P Shaji 
44 2014- 16 Silpa K Sasi 
45 2014- 16 Sinumol K.R 
46 2014- 16 Stephy Mathew 
47 2014- 16 Stony Jose 
48 2014- 16 Surumi Mytheen 
49 2014- 16 Thanooja P E 
50 2014- 16 Thasni M Thaha 
51 2014- 16 Unni Divakaran 
52 2014- 16 Vishnu U 
53 2014- 16 Vivek S Kumar 
54 2014- 16 Vivek V 
55 2014- 16 Vrinda Vinod 
56 2014- 16 Wajid P P 
     
Alumni Details 2013- 16 
SL No Academic year Name of the candidate
1 2013-16 Abin Joy
2 2013-16 Aby Varghese
3 2013-16 Aleena V Naushad
4 2013-16 Ancy K Abraham
6 2013-16 Arsha Sreedharan
7 2013-16 Arun P S
8 2013-16 Arya  Devi B
9 2013-16 Ashly Mohanan V M
10 2013-16 Ashna K N
11 2013-16 Ashna Vahab
12 2013-16 Ashnamol C N
13 2013-16 Aswathy G Nair
14 2013-16 Basil Thomas
15 2013-16 Brinto Augustine
16 2013-16 Eldin M T
17 2013-16 Fathima Farsana
18 2013-16 Femi Mathew
19 2013-16 Georgeena George
20 2013-16 Jaysree M S
21 2013-16 Khaleel Ebrahim
22 2013-16 Lakshmi K V
23 2013-16 Nibu Ramakrishnan
24 2013-16 Rahul Dev Shanmughan
25 2013-16 Rahul T N
26 2013-16 Remsiya Sulaiman
27 2013-16 Reshma Suresh
28 2013-16 Reshmi T K
29 2013-16 Rincy Rasheed
30 2013-16 Rohit R
31 2013-16 Sabeena A K
32 2013-16 Shafeena Salam
33 2013-16 Shahanaz K
34 2013-16 Shani Ibrahim
35 2013-16 Siyamol T M
36 2013-16 Sreejith S
37 2013-16 Sreeshankar C Warrier
38 2013-16 Thasni T A
39 2013-16 Vipin M T

Copyright ©2019 ICET. All Rights Reserved